top of page

PRIVATUMO POLITIKA

UAB Privacy Partners

 

Mes, UAB Privacy Partners, esame juridinis asmuo, teikiantis asmens duomenų privatumo, konsultavimo ir informacijos saugumo paslaugas kitiems juridiniams asmenims. Vykdydami „B2B“ paslaugas, mes tiesiogiai nerenkame asmens duomenų iš fizinių asmenų, o vykdydami kasdienę veiklą tikime duomenų mažinimu ir jį įgyvendiname. Tačiau savo veikloje mes pasikliaujame kai kuriais asmens duomenimis. 

Šiame Privatumo politikos dokumente aprašoma, kokius asmens duomenis renkame, kaip juos naudojame, kada juos atskleidžiame ir kaip galite kontroliuoti savo duomenų naudojimą ir atskleidimą. 

KĄ MES RENKAME IR KODĖL? 

ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento sąlygomis, esame duomenų valdytojai ir tam, kad: 

 • Norėdami teikti savo paslaugas savo klientams, kurie paprastai yra įmonės, mes galime apdoroti savo darbuotojų, kurie veikia kaip mūsų kontaktiniai asmenys, vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį; 

 • Darbdavio pareigoms vykdyti tvarkome savo darbuotojų vardus, pavardes, telefono numerius, el. pašto adresus, namų adresus ir banko sąskaitų numerius; 

 • Kad įvykdytume savo sutartinius įsipareigojimus subrangovams, kurie dažnai yra fiziniai asmenys, mes tvarkome jų vardus, pavardes, telefono numerius, el. pašto adresus, verslo nuolatinės gyvenamosios vietos adresus ir banko sąskaitų numerius  

 • Siekiant užtikrinti geriausią naršymo patirtį mūsų tinklalapyje, naudojame tik būtinus / būtinus slapukus, kurie užtikrina jūsų naršymo seanso stabilumą ir nepertraukiamą. 

Mes nerenkame, nesaugome, netvarkome ir neperduodame jokių jūsų specialių duomenų kategorijų, pvz., rasinės ar etninės kilmės, politinių pažiūrų, religinių ar narystės profesinėse sąjungose.  Jei tokia informacija mums būtų atskleista atsitiktinai, imtumėmės neatidėliotinų veiksmų, kad ji būtų ištrinta iš bet kokios formos įrašų. 

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

Mūsų tvarkomi asmens duomenys: 

 • tiesiogiai iš mūsų darbuotojų ar subrangovų; 

 • bendraudami su klientais, partneriais ir subrangovais, kai jie mums perduoda savo darbuotojų kontaktinius duomenis; 

 • mūsų svetainės naršymo sesijų metu. 

Mes saugome tiek asmens duomenų, kiek reikia mūsų pagrindinėms verslo operacijoms. 

KAIP TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

 • Mūsų darbuotojų asmens duomenys tvarkomi darbo santykių administravimui.  Mes juos saugome dokumentuose, pvz., darbo sutartyse, ir elektroninėse sistemose, naudojamose darbo užmokesčio apskaitai ir ataskaitoms. 

 • Mūsų klientų ir subrangovų atstovų asmens duomenys naudojami elektroninių ryšių, bankinių operacijų ir klientų duomenų bazių valdyme, kuris yra būtinas mūsų pagrindinėms verslo operacijoms užtikrinti.  Kai kurie asmens duomenys saugomi spausdintose sutartyse, kurias pasirašėme su šalimis, su kuriomis turime verslo reikalų. 

 • Asmeninė informacija, surinkta slapukų mūsų tinklalapyje, nėra apdorojama ar naudojama jokiu kitu būdu, išskyrus geresnio mūsų svetainės turinio pateikimo užtikrinimą. Šio tipo asmeninė informacija saugoma serveryje, kuriame veikia mūsų tinklalapis  

SU KUO DALIJAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS? 

Vykdydami pagrindinę verslo veiklą galime dalintis jūsų asmens duomenimis su atrinktomis trečiosiomis šalimis.  Pavyzdžiui, mes dalijamės savo darbuotojų ir kai kurių klientų bei subrangovų asmens duomenimis su trečiosios šalies buhalteriais ir kai kuriais kitais paslaugų teikėjais.  Šiose sąveikose mes ėmėmės veiksmų, kuriuos kontroliavome, kad užtikrintume, jog trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis mūsų vardu, imtųsi tinkamų fizinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad jūsų asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti. 

Mes taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis kompetentingoms teisėsaugos ir teisminėms institucijoms, reguliavimo institucijoms, vyriausybinėms agentūroms ar kitoms trečiosioms šalims, kad: 

 • laikytis teisinių įsipareigojimų, 

 • nustatyti sukčiavimą ar bet kokį techninį ar saugumo pažeidžiamumą ir nuo jo apsisaugoti; 

 • reaguoti į ekstremalią situaciją; arba 

 • apsaugoti mūsų klientų, mūsų svetainės lankytojų ar bet kurio kito asmens ar plačiosios visuomenės teises, nuosavybę, saugumą ar gyvybinius interesus. 

KUR SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KIEK LAIKO? 

Dalis mūsų renkamų asmens duomenų saugomi dokumentuose ir saugomi mūsų biure Vilniuje.  Mes taip pat saugome jūsų asmens duomenis elektroniniu formatu ir saugome savo kompiuteriuose ir telefonuose. Kaip debesijos kompiuterijos paslaugų naudotojai, jūsų duomenis saugome trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, kurie įsipareigojo saugoti duomenis ES ir imtis atitinkamų duomenų saugumo priemonių, serveriuose. 

Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol turėsime teisėtą verslo poreikį tai padaryti. Kai neturime nuolatinio teisėto verslo poreikio tvarkyti jūsų asmens duomenis, sustabdysime bet kokią tvarkymo veiklą ir nedelsdami ištrinsime jūsų asmens duomenis. Jei visiškas ištrynimas iš karto neįmanomas, pavyzdžiui, dėl to, kad jūsų asmens duomenys saugomi atsarginiame serveryje, mes susilaikysime nuo bet kokio tolesnio duomenų tvarkymo ir saugiai saugosime, kol bus įmanoma juos ištrinti. 

Mes taip pat laikysimės galiojančių taisyklių ar įstatymų dėl sutarčių, dokumentų ir kitos informacijos saugojimo mokesčių ir apskaitos tikslais ir saugosime juos tiek, kiek to reikalauja įstatymai. 

Jūsų informacija, surinkta mūsų svetainės slapukų, yra saugoma jūsų naršymo sesijos metu ir automatiškai ištrinama iškart po to, kai uždarote mūsų tinklalapį. 

JŪSŲ TEISĖS 

Manome, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis gerbiame jūsų, kaip duomenų subjekto, teises.  Atsižvelgiant į jūsų asmens duomenų šaltinius ir tvarkymo metodus, mes pripažįstame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu pasinaudoti šiomis savo teisėmis siųsdami el. laišką  Gdpr@privacypartners.lt arba pateikdami prašymą per formą "Kontaktai" mūsų svetainėje: 

 • Teisė būti informuotam. Jūs turite teisę gauti aiškų ir lengvai suprantamą pareiškimą apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis ir kokios yra jūsų teisės.

 • Teisė susipažinti su teise ir juos taisyti. Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti ar atnaujinti.

 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Kai kurie mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys gali būti perkeliami. Tai reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis jis gali būti perkeltas, nukopijuotas arba perduotas elektroniniu būdu. 

 • Teisė būti pamirštam. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų duomenis. Jei mūsų tvarkomi asmens duomenys nebereikalingi jokiems tikslams ir pagal įstatymus neprivalome jų saugoti, padarysime viską, kad juos ištrintume, sunaikintume arba visam laikui panaikintume. 

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Tam tikromis aplinkybėmis, išskyrus atsarginių dėvėtų duomenų saugojimą ar saugojimą pagal įstatymus, turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. 

 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. 

MŪSŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Jei norite vykdyti savo, kaip duomenų subjekto, teises arba turite klausimų, susijusių su šia Politika arba tuo, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, susisiekite su mumis: 

UAB Privacy Partners, 

Smolensko str. 6-407, Vilnius, Lietuva

Gdpr@privacypartners.lt 

bottom of page